Jaký typ AT stanice?

CHARAKTERISTICKÉ KŘIVKY TLAKOVÉ STANICE:

A. kaskádové spínání čerpadel
Podle okamžitého odběru jsou jednotlivá čerpadla zapojována do provozu. Jednotlivá čerpadla spínají po dosažení úrovně zapínacího tlaku a vypínají při dosažení úrovně vypínacího tlaku. Tyto úrovně jsou nastavitelné uživatelem na řídící jednotce (tlakovém spínači).


B. plynulá otáčková regulace jednoho z čerpadel
Při tomto způsobu je do systému vřazen frekvenční měnič, který odpovídá výkonu motoru jednoho čerpadla. Každé čerpadlo je možno pomocí řídicí jednotky připojit buď na výstup frekvenčního měniče nebo přímo na síť 3 x 400V/50Hz. Pokud je možno pokrýt požadovaný odběr vody jedním čerpadlem, jsou jeho otáčky plynule regulovány přesně na okamžitý požadovaný výkon. Při dalším nárůstu odběru je zapnuto další čerpadlo, které běží při konstantních otáčkách. Při připojení tohoto čerpadla je snížen výkon základního (nyní regulovaného) čerpadla tak, aby nedošlo k překmitnutí tlaku z regulačního rozsahu.