Parametry pro projekt?

Při návrhu tlakové stanice je nutno vycházet z následujících parametrů:

1. zdroj vody – jímka, studna, hlubinný vrt, veřejný řád. Je nutno definovat parametry zdroje – hloubka vody ve studni či vrtu, resp. nátoková výška u jímky, vydatnost zdroje vody (l/s), vstupní minimální a maximální tlak v případě zvyšování tlaku v potrubí.

2. umístění tlakové stanice – stanovit vzdálenost zdroje vody od tlakové stanice, stanovení ztrát v sacím řádu, stanovení potrubních ztrát od tlakové stanice do místa odběru při max. odběrném množství.

3. provozní parametry – definovat požadovaný maximální a minimální provozní tlak (v metrech vodního sloupce) a požadovaný maximální průtok při tomto tlaku (v litrech za sekundu) s ohledem na všechny tlakové ztráty v potrubí od místa tlakové stanice po místo odběru.

Volba typu čerpadel
Podle výpočtu všech výše uvedených skutečností zvolíme typ čerpadel. Pro optimální pracovní podmínky standartně používaných vertikálních článkových čerpadel s normálním sáním je vhodné, pracují-li tato čerpadla v režimu nátoku. Tato čerpadla jsou schopna pracovat i v sacím režimu při splnění určitých podmínek. Pro stanovení výšky nátoku, maximální sací výšky, je nutno provést výpočet minimální nátokové výšky.

Výpočet minimální nátokové výšky:

H = 10,2 - NPSH - Hf - Hv - 0,5

NPSH = hodnota odečená na křivce čerpadla NPSH
Hf = ztráta v sacím potrubí třením [ m.v.sl.]
Hv = tenze páry [ m.v.sl.] viz tab.

t[°C]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Hv [m]
0,12
0,23
0,44
0,75
1,3
2,1
3,2
4,8
7,2
10,5
14,5
21

Je-li vypočtená výška kladná, může čerpadlo pracovat při max. sací výšce „H“. Je-li hodnota záporná, je požadovaná nátoková výška minimálně „H“.

Pokud nejsou splněny podmínky maximální sací výšky nebo pokud jsou zdrojem vody vrty či hluboké studny je nezbytné použít ponorná čerpadla.