Volba typu čerpadel?

Volba počtu a výkonu čerpadel

Z hlediska energetických úspor a zvýšené spolehlivosti je vhodné celkový požadovaný hydraulický výkon tlakové stanice rozdělit na vyšší počet čerpadel (2 až 6).

Dále je vhodné vyhradit jedno čerpadlo jako rezervní a výkon čerpadel zvolit tak, aby max. požadovaný průtok byl pokryt zbývajícími čerpadly (např. 2 čerpadla + 1 rezervní nebo 1 + 1, 3 + 1). Tím je zabezpečen provoz tlakové stanice s plnými parametry i při výpadku jednoho čerpadla z důvodů jeho poruchy.

Je-li celkový výkon stanice rozdělen na několik čerpadel, případně v kombinaci s plynulou regulací výkonu frekvenčním měničem, je v provozu dosahováno velkých energetických úspor, neboť výkon čerpací stanice (a tím i spotřeba el.energie) je vždy optimálně přizpůsobena okamžitému odběru vody.

 

Volbu počtu čerpadel provedeme s ohledem na požadované provozní parametry Q [l/s] a H [m] dle charakteristických křivek čerpadel. Pokud je požadavek na minimální kolísání výstupního tlaku nebo pokud je požadované pracovní tlakové pásmo úzké (pod 1,5 baru) doporučujeme použít tlakovou stanici s plynulou otáčkovou regulací základního čerpadla frekvenčním měničem s přesností na 0,1 baru.

Pro spolehlivý chod čerpadel je nezbytně nutné zajistit, aby při provozu nedošlo k chodu na sucho. Proto jsou všechny stanice standardně vybavovány elektronickým zařízením pro snímání hladiny čerpaného media.